arice - аниме дневник, блог, журнал | Страница - 2


Аниме дневник, блог, журнал пользователя сайта под именем arice. Anime diary, blog, magazine from user by nickname arice.

Страницы дневника arice : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К О Н С Т И Т У Ц І Я С Т У Д Е Н Т А))))


1. Прокинувся сам - збуди товаришів. Свіжий струмінь нецензурної лайки допоможе тобі відігнати сон та дасть гарний заряд бадьорості.
2. Розбудивши товаришів, необхідно першим: зайняти душ та туалет, з'їсти на сніданок увесь запас бутербродів, надіти найкращі ботинки. У результаті отримаєш додатковий заряд бадьорості.
3. Виходячи з гуртожитку, не буди вахтера - пожалій старого. Досить з нього і того, що ти влаштував о четвертій ночі, повертаючись з дискотеки.
4. В університетських коридорах вітайся з усіма, хто старший від тридцяти. А раптом це - твій викладач?! - не запам'ятовувати ж усіх, насправді!
5. Завалюючись на лекцію із солідним запізненням, не відволікай викладача стуком у двері та дурним питанням; "Можна зайти?". Якщо не можна, тебе вишвирнуть і так, якщо можна - зроблять вигляд, що не помітили.
6. Якщо раптом пустили на лекцію, не розмовляй, не балуйся, не шуми. Лягай на парту та спи спокійно. Розмовляти, балуватися та шуміти будеш на наступній лекції, коли виспишся.
7. Дуже обережно та уважно постався до конспектування. Зазвичай, конспекти ведуть старанні дівчатка. Перед тим, як починати цей сумнівний процес, задумайся про життя, про свою статеву орієнтацію…
8. Задавай на заняттях якомога більше питань з приводу чи без. Є шанс, що викладач тебе запам'ятає і, коли ти з'явишся на іспиті, він буде впевнений, що ти вчишся на цій спеціальності, на цьому потоці, на цьому факультеті, незважаючи на відповіді.
9. На лабораторній роботі: розбий пробірки, спали трансформатор та відформатуй вінчестер компа. Цим ти не лише повеселиш себе, але й ощасливиш студентів, які прийдуть на твоє робоче місце на наступній парі.
10. Після занять сумління тебе штовхає до бібліотеки, а душа тягне до бару. Чини за велінням душі: те, що подають у барі, засвоюється легше, ніж те, що подають у бібліотеці.
11. Після бару можна піти по знайомих: а раптом хтось нагодує? Якщо нагодували, довго та сумлінно дякуй за страви. Це підвищує шанси на повторний захід.
12. Сумління пропонує позайматися. Дай їй відповідь, що ще не кінець семестру та йди на футбол.
13. Знову пройдись по знайомих, у надії повечеряти на халяву. Чим більше знайомих - тим ефективніша боротьба із голодом.
14. Після вечері трошки поспи і - на дискотеку в "Форсаж".
15. Повертаючись під ранок з дискотеки, не лай вахтеру. Просто побий скло у вікнах, обригай хол та підніми на вуха весь гуртожиток. У кращому випадку, це допоможе тобі вилетіти з універу, незважаючи на всі зв'язки твоїх батьків. У гіршому (якщо зв'язки твоїх батьків переважили здоровий глузд адміністрації) - завоюєш авторитет серед товаришів.
16. Лягаючи спати, розбуди товаришів. Не лишай їх можливості порадіти тому, що ти нарешті з'явився живий та здоровий.
17. Наступний день почни з пункту №1.))))

 

 

 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ:

1. Проснулся сам - разбуди товарищей. Свежая струя нецензурного ругательства поможет тебе отогнать сон и даст красивый заряд бодрости.

2. Разбудив товарищей, необходимо первым: занять душ и туалет, съесть на завтрак весь запас бутербродов, надеть наилучшие ботинки. В итоге получишь дополнительный заряд бодрости.

3. Выходя из общежития, не буди вахтера, - пожалей старика. Достаточно с него и того, что ты устроил в четыре ночи, возвращаясь с дискотеки.

4. В университетских коридорах здоровайся со всеми, кому за тридцать. А вдруг это - твой преподаватель?! - не запоминать же всех, в действительности!

5. Заваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не отвлекай преподавателя стуком в двери и глупым вопросом; "Можно зайти?". Если нельзя, тебя вышвырнут и так, если можно - сделают вид, что не заметили.

6. Если вдруг пустили на лекцию, не разговаривай, не балуйся, не шумы. Ложись на парту и спи спокойно. Разговаривать, баловаться и шуметь будешь на следующей лекции, когда выспишься.

7. Очень осторожно и внимательно отнесись к конспектированию. Обычно, конспекты ведут старательные девочки. Перед тем, как начинать этот сомнительный процесс, задумайся о жизни, о своей половой ориентации.

8. Задавай на занятиях как можно больше вопросов по поводу или без. Есть шанс, что преподаватель тебя запомнит и, когда ты появишься на экзамене, он будет уверен, что ты учишься на этой специальности, на этом потоке, на этом факультете, невзирая на ответы.

9. На лабораторной работе: разбей пробирки, сожги трансформатор и отформатируй винчестер компа. Этим ты не только повеселишь себя, но и осчастливишь студентов, которые придут на твое рабочее место на следующей паре.

10. После занятий, совесть тебя толкает к библиотеке, а душа тянет к бару. Поступай по велениею души: то, что подают в баре, усваивается легче, чем то, что подают в библиотеке.

11. После бара можно пойти по знакомым: а вдруг кто-то накормит? Если накормили, долго и добросовестно благодари за кушанья. Это увеличивает шансы на повторный заход.

12. Совесть предлагает позаниматься. Дай ей ответ, что еще не конец семестра и иди на футбол.

13. Опять пройдись по знакомым, в надежде поужинать на халяву. Чем больше знакомых - тем более эффективная борьба с голодом.

14. После ужина немножко поспи и - на дискотеку в "Форсаж".

15. Возвращаясь под утро с дискотеки, не кричи вахтеру. Просто побей стекло в окнах, обрыгай холл и подними на уши все общежитие. В лучшем случае, это поможет тебе вылететь из универа, невзирая на все связи твоих родителей. В худшем (если связи твоих родителей превысили здравый ум администрации) - завоюешь авторитет среди товарищей.

16. Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности порадоваться тому, что ты наконец явился живой и здоровый.

17. Следующий день начни с пункта №1.))))Пройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
   
Оценка записи : 5
Просмотров записи :1720
Тип записи: Текст
Категория: Юмор
Аниме дневник | Блог

Дата написания: 04-02-2009 | 05:36 am | arice ©Песнь яойщика

­­Ничего на свете лучше нету
Чем яоить челов до рассвету
Тем, кто снизу, не страшны тревоги
Им любые дороги дороооги.
Им любые дороги дороги.
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!Десу, Десу, НЯ!!!
Мы свое призванье не забудем
Юри и яой приносим людям
Нам хёнтаи, ходящие толпою
Не заменят никогда яооя!!
Не заменят никогда яоя!!
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!Десу, Десу, НЯ!!!
Наш ковер - яойная поляна
Наши стены - семе-великаны
Наше счастье- залежи яоя
Вечно бы нам жить такой судьбооою!
Вечно бы нам жить такой судьбою!
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!Десу, Десу, НЯ!!!
Ничего на свете лучше нету
Чем яоить челов до рассвету
Тем, кто снизу, часто очень больно,
Но зато приятно и прикооольно!
Но зато приятно и прикооольно!
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!
Ня-ня-ня-ня-ня-ня-н­я!Ня-ня-ня!
ДЕСУ, ДЕСУ, НЯЯ!!!!!!Пройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
   
Оценка записи : 0
Просмотров записи :1520
Тип записи: Разное
Категория: Юмор
Аниме дневник | Блог

Дата написания: 03-20-2009 | 02:58 pm | arice ©Обращение Саске к Сакуре

Я помню страшное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
С широким лбом, с плоской фигурой...
Пойду я спрячуся в кусты...

Но ты меня нашла так быстро,
И вновь тебя я увидал.
Мне страшно! Надо снова смыться!
Меня схватили! Снова, я пропал!

Не помню, как домой добрался.
И в этом виновата ты!
Я вспомнил голос твой. Мне плохо!
Пошёл я снова под кусты...

Шли годы. Вновь тебя я вижу.
Ты обрастаешь, как ни посмотри...
Ох, как тебя я ненавижу...
Блин!... гений чистой красоты...

Когда ушёл я из селенья,
Тебе ответил я: "Прости.
Орочимару похотливый,
Ещё прекраснее, чем ты!

Но ты пришла, с тобой Наруто.
Опять мне портишь апетит.
С своей тупой мужской фигурой
Ты стала словно трансвестит!

Орочимару-извращенец
Даже не взглянет на тебя!
Нам страшно от одной лишь мысли,
Что ты опять придёшь сюда.

Прости Наруто и Какаши,
Но не вернусь я никогда,
Пока в селении Коноха
Не передохнет вся херня!Пройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
   
Оценка записи : 7.5
Просмотров записи :1566
Тип записи: Разное
Категория: Юмор
Аниме дневник | Блог

Дата написания: 03-20-2009 | 02:54 pm | arice ©Знаки Лотис

Вимуку (ヴィムク) — открыть, освободить, перо (полёт) Дана (ダナ) — вода. (Дана — богиня воды в славянской мифологии) Джива (ジーヴァ) — исцеление Дзета (ジェタ) — битва Иру (イル) — пламя, огонь. (По-японски 煎る иру значит «жарить», «сжигать», хотя это не единственное слово с таким чтением) Кара (カーラ) — защита Мано (マノー) — любовь Рангу (ラング) — смелость Рия (リイヤ) — свет Рута (ルタ) — прочность Сама (サマ) — путь. (さま сама — именной суффикс, выражающий уважение) Сан (サン) — дружба Пааса (パーサ) — правда Джета (ジェタ) — битва, победа Баасэ — искренность Ирия — распад Утей (カーラ) — пробуждение Арето (アレト) — очищениеПройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
   
Оценка записи : 0
Просмотров записи :1310
Тип записи: Разное
Категория: Наука и образование
Аниме дневник | Блог

Дата написания: 03-20-2009 | 02:52 pm | arice ©Знаки Марам

Вина — отказ Дисури — ненависть Мацу (マツ) — узы. (По-японски 待つ мацу значит «ждать») Радзика (ラジカ) — смерть Рамито (ラミト) — урон Сяна (シャナ) — голод, жажда Сура (スラ) — гнев Ниру — старениеПройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
   
Оценка записи : 0
Просмотров записи :1267
Тип записи: Разное
Категория: Наука и образование
Аниме дневник | Блог

Дата написания: 03-20-2009 | 02:50 pm | arice ©

Всего записей в дневнике у arice (23)Страницы дневника: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Реклама на сайте | Конфиденциальность | Контакты