К О Н С Т И Т У Ц І Я С Т У Д Е Н Т А))))


1. Прокинувся сам - збуди товаришів. Свіжий струмінь нецензурної лайки допоможе тобі відігнати сон та дасть гарний заряд бадьорості.
2. Розбудивши товаришів, необхідно першим: зайняти душ та туалет, з'їсти на сніданок увесь запас бутербродів, надіти найкращі ботинки. У результаті отримаєш додатковий заряд бадьорості.
3. Виходячи з гуртожитку, не буди вахтера - пожалій старого. Досить з нього і того, що ти влаштував о четвертій ночі, повертаючись з дискотеки.
4. В університетських коридорах вітайся з усіма, хто старший від тридцяти. А раптом це - твій викладач?! - не запам'ятовувати ж усіх, насправді!
5. Завалюючись на лекцію із солідним запізненням, не відволікай викладача стуком у двері та дурним питанням; "Можна зайти?". Якщо не можна, тебе вишвирнуть і так, якщо можна - зроблять вигляд, що не помітили.
6. Якщо раптом пустили на лекцію, не розмовляй, не балуйся, не шуми. Лягай на парту та спи спокійно. Розмовляти, балуватися та шуміти будеш на наступній лекції, коли виспишся.
7. Дуже обережно та уважно постався до конспектування. Зазвичай, конспекти ведуть старанні дівчатка. Перед тим, як починати цей сумнівний процес, задумайся про життя, про свою статеву орієнтацію…
8. Задавай на заняттях якомога більше питань з приводу чи без. Є шанс, що викладач тебе запам'ятає і, коли ти з'явишся на іспиті, він буде впевнений, що ти вчишся на цій спеціальності, на цьому потоці, на цьому факультеті, незважаючи на відповіді.
9. На лабораторній роботі: розбий пробірки, спали трансформатор та відформатуй вінчестер компа. Цим ти не лише повеселиш себе, але й ощасливиш студентів, які прийдуть на твоє робоче місце на наступній парі.
10. Після занять сумління тебе штовхає до бібліотеки, а душа тягне до бару. Чини за велінням душі: те, що подають у барі, засвоюється легше, ніж те, що подають у бібліотеці.
11. Після бару можна піти по знайомих: а раптом хтось нагодує? Якщо нагодували, довго та сумлінно дякуй за страви. Це підвищує шанси на повторний захід.
12. Сумління пропонує позайматися. Дай їй відповідь, що ще не кінець семестру та йди на футбол.
13. Знову пройдись по знайомих, у надії повечеряти на халяву. Чим більше знайомих - тим ефективніша боротьба із голодом.
14. Після вечері трошки поспи і - на дискотеку в "Форсаж".
15. Повертаючись під ранок з дискотеки, не лай вахтеру. Просто побий скло у вікнах, обригай хол та підніми на вуха весь гуртожиток. У кращому випадку, це допоможе тобі вилетіти з універу, незважаючи на всі зв'язки твоїх батьків. У гіршому (якщо зв'язки твоїх батьків переважили здоровий глузд адміністрації) - завоюєш авторитет серед товаришів.
16. Лягаючи спати, розбуди товаришів. Не лишай їх можливості порадіти тому, що ти нарешті з'явився живий та здоровий.
17. Наступний день почни з пункту №1.))))

 

 

 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ:

1. Проснулся сам - разбуди товарищей. Свежая струя нецензурного ругательства поможет тебе отогнать сон и даст красивый заряд бодрости.

2. Разбудив товарищей, необходимо первым: занять душ и туалет, съесть на завтрак весь запас бутербродов, надеть наилучшие ботинки. В итоге получишь дополнительный заряд бодрости.

3. Выходя из общежития, не буди вахтера, - пожалей старика. Достаточно с него и того, что ты устроил в четыре ночи, возвращаясь с дискотеки.

4. В университетских коридорах здоровайся со всеми, кому за тридцать. А вдруг это - твой преподаватель?! - не запоминать же всех, в действительности!

5. Заваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не отвлекай преподавателя стуком в двери и глупым вопросом; "Можно зайти?". Если нельзя, тебя вышвырнут и так, если можно - сделают вид, что не заметили.

6. Если вдруг пустили на лекцию, не разговаривай, не балуйся, не шумы. Ложись на парту и спи спокойно. Разговаривать, баловаться и шуметь будешь на следующей лекции, когда выспишься.

7. Очень осторожно и внимательно отнесись к конспектированию. Обычно, конспекты ведут старательные девочки. Перед тем, как начинать этот сомнительный процесс, задумайся о жизни, о своей половой ориентации.

8. Задавай на занятиях как можно больше вопросов по поводу или без. Есть шанс, что преподаватель тебя запомнит и, когда ты появишься на экзамене, он будет уверен, что ты учишься на этой специальности, на этом потоке, на этом факультете, невзирая на ответы.

9. На лабораторной работе: разбей пробирки, сожги трансформатор и отформатируй винчестер компа. Этим ты не только повеселишь себя, но и осчастливишь студентов, которые придут на твое рабочее место на следующей паре.

10. После занятий, совесть тебя толкает к библиотеке, а душа тянет к бару. Поступай по велениею души: то, что подают в баре, усваивается легче, чем то, что подают в библиотеке.

11. После бара можно пойти по знакомым: а вдруг кто-то накормит? Если накормили, долго и добросовестно благодари за кушанья. Это увеличивает шансы на повторный заход.

12. Совесть предлагает позаниматься. Дай ей ответ, что еще не конец семестра и иди на футбол.

13. Опять пройдись по знакомым, в надежде поужинать на халяву. Чем больше знакомых - тем более эффективная борьба с голодом.

14. После ужина немножко поспи и - на дискотеку в "Форсаж".

15. Возвращаясь под утро с дискотеки, не кричи вахтеру. Просто побей стекло в окнах, обрыгай холл и подними на уши все общежитие. В лучшем случае, это поможет тебе вылететь из универа, невзирая на все связи твоих родителей. В худшем (если связи твоих родителей превысили здравый ум администрации) - завоюешь авторитет среди товарищей.

16. Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности порадоваться тому, что ты наконец явился живой и здоровый.

17. Следующий день начни с пункта №1.))))
  Все записи (23) | Профиль пользователя |
  Пройдя регистрацию, вы можете оценить данную запись
     
  Оценка записи : 5
  Просмотров записи : 1745
  Тип записи : Текст
  Категория: Юмор
  Аниме дневник | Блог

  Дата написания: 2009-04-02 | 05:36 am | ©  Комментарии к записи
  Зарегистрированные пользователи могут оставить комментарии здесь
  kotyara
  avatar

  04-02-2009 | 10:16 am
  Комментарий: [ kotyara | Дневник kotyara | Написать сообщение для kotyara ]


  эээ, не хочу показаться наглой, а по-русски нельзя это было предоставить? ну, хотя бы перевод небольшой...


  Gabriell
  avatar

  04-02-2009 | 12:05 pm
  Комментарий: [ Gabriell | Дневник Gabriell | Написать сообщение для Gabriell ]


  Жесть мені сподобалось))))))))


  RainMen
  avatar

  04-02-2009 | 07:44 pm
  Комментарий: [ RainMen | Дневник RainMen | Написать сообщение для RainMen ]


  Чеснслово, по-английски проще перевести. Даже на албанском проще понять... А по-русски нельзя было?


  arice
  avatar

  04-03-2009 | 07:25 am
  Комментарий: [ arice | Дневник arice | Написать сообщение для arice ]


  По просьбам - переведён на русский.


  Nudlok
  avatar

  04-03-2009 | 09:49 pm
  Комментарий: [ Nudlok | Дневник Nudlok | Написать сообщение для Nudlok ]


  Спасибо за перевод! ^_^


  arice
  avatar

  04-04-2009 | 11:16 am
  Комментарий: [ arice | Дневник arice | Написать сообщение для arice ]


  Всегда пожалуйста =)


  Mellkaja61
  avatar

  04-05-2009 | 12:47 pm
  Комментарий: [ Mellkaja61 | Написать сообщение для Mellkaja61 ]


  Да и на украинской вполне понятно, это было даже весело читать)


  arice
  avatar

  04-05-2009 | 01:52 pm
  Комментарий: [ arice | Дневник arice | Написать сообщение для arice ]


  Mellkaja61, как я поняла, просто не все знают украинский  Похожие записи в блоге пользователя arice
  Похожие записи в блогах пользователей  Реклама на сайте | Конфиденциальность | Контакты